Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 20. 06. 2013

Archeologický výzkum na Národní třídě zahájen

17. červena 2013 začal dlouho připravovaný (http://archeopraha.cz/zjistovaci-vyzkum-v-domovnim-bloku-na-narozi-narodni-tridy-mikulandske-ulice-na-novem-meste-prazskem) záchranný archeologický výzkum na místě, kde v průběhu dvou nejbližších let má vzniknout nový hotelový komplex Hotel ***** Národní v Praze 1. Projekt počítá s rekonstrukci hlavní budovy Schönkirchovského paláce (včetně jeho dvorních křídel, čp. 135/7 v Mikulandské ulici) a s dostavbou příčného křídla a novostavbou v sousední proluce na nároží Národní a Mikulandské ulice. Záměrem je zde vytvořit komfortní hotelový areál nejvyšší kategorie.

Plocha výzkumu se nachází na území Nového Města v těsné blízkosti hranic se Starým Městem. Současná podoba sledované oblasti (zejména objektu čp.135/II a jeho zázemí) je výsledkem déle trvajícího procesu, jehož počátky spadají do doby vrcholného středověku po založení Nového Města Karlem IV v roce 1348 a pozdějším vývojem této časti města. Novodobé dějiny pozemků na Národní třídě jsou spojeny s řešením komunikačních problémů expandujícího města v polovině 20. století, kdy v roce 1966 byl odstraněn Mitrovický palác (čp. 137, ppč. 841) a Deymův dům (čp. 136, ppč. 842).

Počátky zdejšího osídlení však na základě archeologických výzkumů v okolí a na místě samotném spadají již do raného středověku a jsou spojeny s rozvojem podhradí mezi Pražským hradem a Vyšehradem.

Terénní část akce je plánovaná na 6 měsíců, během nichž se bude na zkoumané ploše pohybovat početný tým archeologů a jejich spolupracovníků. Po ukončení výzkumu bude zahájeno jeho zpracování, které je odhadováno na 3 roky.

O aktuálním postupu a výsledcích výzkumu vás budeme na těchto stránkách i nadále informovat. Současně sdělení o průběhu výzkumu se můžete dozvědět i na oficiálních stránkách NPÚ a firmy Hinton a.s.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.