Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 08. 03. 2019

Bibliografie časopisu Za starou Prahu

V rámci Bibliografické služby časopisu Staletá Praha byla v čísle 2/2018 publikována třetí část bibliografie periodika Za starou Prahu : Věstník Klubu Za starou Prahu. Obsáhlé množství příspěvků vydalo péčí Lenky Matiáškové z knihovny pražského pracoviště NPÚ na 2.900 bibliografických záznamů, které jsou k dispozici online na http://staletapraha.cz/index.php?id=383.

Vzhledem ke svému objemu vyšly v tištěné podobě ve třech sešitech Staleté Prahy. Část 1 obsahuje bibliografii (rejstřík autorský) A–F a anonymní příspěvky sine. Část 2 obsahuje bibliografii autorů G–N, část 3 bibliografii autorů O–Ž. Část 1 byla vydána v čísle 1/2016, strany 135–157. Část 2 v čísle 1/2018, strany 143–166, a část 3 v čísle 2/2018, strany 150–169.

Periodikum vycházelo v letech 1910–2015. Za 105 let trvání změnilo 6× název, několikrát periodicitu, vzhled i přístup ke značení ročníků a návazností. Dnešní název, platný od roku 2000, je návratem k původnímu názvu prvního ročníku z roku 1910. Ročníky byly číslovány jen do roku 1954, opětovně od roku 2000. V intervalu let 1956–1999 ročníky číslovány nebyly. Stejně jako u jiných periodik – např. Archaeologia historica, Pražský sborník historický, Zprávy památkové péče aj. – jsou rovněž pro Věstník Klubu Za starou Prahu vedle bibliografie vypracovávány i rejstříky místní (podle čp., event. ppč.) a tematické, jejichž publikace se připravuje.