Autor: Barbara Marethová, Michal Růžička
Publikováno dne: 19. 11. 2009

COPA CENTRUM NÁRODNÍ mediální

Právě probíhající záchranný archeologický výzkum, lokalizovaný mezi ulicemi Spálenou, Purkyňovou, Vladislavovu a Charvátovou, je v poslední době jednou z největších akcí tohoto druhu v historickém jádru Prahy. Celková zkoumaná plocha činí 3445 m2, z toho klasicky, téměř od současné úrovně, bude probádáno 1272 m2.
Těsná blízkost hlavních městských tepen, dopravní infrastruktury, společenských a obchodních center přitahuje enormní zájem médií a veřejnosti. Archeologický odbor NPÚ ú.o.p. v hl. m Praze proto na svém webu neustále aktualizuje informace týkající se této akce - http://www.archeopraha.cz.
Od zahájení terénních prací (27.7.) do dnešního dne shlédlo webové stránky přes 1100 návštěvníků. Naše aktivita v severní části Nového Města je také prezentována na oficiálních stránkách NPÚ - http://www.npu.cz
Na propagaci výzkumu se rovněž podílí ČRo Leonardo, jehož reportéři ho souběžně navštěvují a pořizují zvukové záznamy, které jsou následně vysílané v rámci pořadu MONITOR. V digitální podobě (formát MP3) je možné si je poslechnout na stránkách http://www.rozhlas.cz/leonardo/historie/.

O nálezech a samotných archeologických pracích informují také Česká televize:
- http://www.ct24.cz/kultura/62322-archeologove-prozkoumaji-podzemi-narodni-tridy/
- http://www.ct24.cz/kultura/62726-na-narodni-tride-zacina-archeologicke-dobrodruzstvi/
- http://www.ct24.cz/kultura/64958-vykopavky-u-narodni-tridy-zidovske-nahrobky-nebo-keramika-z-12-stoleti/
- http://www.ct24.cz/kultura/69093-archeologicky-vyzkum-u-narodni-garaze-ustoupi-gotickym-sklepum/

a ostatní televizní stanice:
- http://tn.nova.cz/zpravy/regionalni/praha-rajem-archeologu-vykopy-zacaly-na-narodni-tride.html
- http://tn.nova.cz/zpravy/regionalni/archeologove-na-narodni-tride-objevili-zidovske-nahrobky.html

Další zprávy přináší i denní tisk
- http://www.lidovky.cz/ln_domov.asp?c=A090827_190430_ln_domov_ter
- http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/archeologove-objevili-na-narodni-tride-20090827.html

a specializované týdeníky: http://www.profit.cz/clanek/archeologicky-vyzkum-v-centru-prahy-plati-pawlowski.aspx


O postupu a aktuálních zajímavostech z výzkumné plochy u Spálené ulice Vás budeme i nadále informovat na těchto stránkách.