Autor: Andrea Holasová
Publikováno dne: 17. 01. 2019

Cyklus o pražské archeologii v Městské knihovně překonává očekávání pořadatelů

Se zcela mimořádným zájmem posluchačů se setkala přednáška vedoucího odboru archeologie pražského pracoviště NPÚ Jaroslava Podlisky Archeologie pražského podhradí, kterou v úterý 15. ledna 2019 proslovil v klubovně Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí. Klubovna MK se čtyřiceti místy nestačila náporu asi osmdesáti příchozích, mezi nimiž nechyběli kolegové archeologové a památkáři, ale především zájemci z řad veřejnosti, čímž ukázali, že archeologie v záplavě dalších nabízených atraktivních témat bez problémů v dnešním světě obstojí. Pořadatelé, kteří to neočekávali, umožnili skoro všem příchozím, aby se v klubovně podle prostorových možností usadili, ale velmi naléhavě apelovali na to, aby příště všichni limitní počet míst respektovali a lístky si zajistili včas. Deset minut po ukončení lednové přednášky byly vstupenky na únorovou přednášku Zdeňka Dragouna a Michala Trymla Archeologické dotyky s pražskou románskou architekturou zcela vyprodány.

Městská knihovna ve spolupráci s pražským Archeologickým ústavem AV ČR a pražským pracovištěm NPÚ uspořádala v měsíčních intervalech cyklus čtyř přednášek PRAŽSKÁ ARCHEOLOGIE SE PŘEDSTAVUJE, a to ku příležitosti 2. upraveného vydání jarního bestselleru Průvodce pražskou archeologií: Památky známé, neznámé i skryté, jehož první vydání bylo beznadějně vyprodáno a druhé momentálně opět rychle mizí z pultů knihkupectví. Průvodce byl mezitím přihlášen do soutěže o Cenu Zlatý mamut (Cena Karla Absolona za popularizaci archeologie), která se právě etabluje ve svém prvním ročníku, a Cenu Akademie věd ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu. Kniha sklízí mimořádně nadšené ohlasy od odborníků a veřejnosti a coby inspirační vzor ji již označili renomovaní tvůrci minimálně jedné další vydané publikace – polského archeologického průvodce Puck : Przewodnik archeologiczny : W 670. rocznicę lokacji miasta.

Druhá přednáška cyklu na téma Archeologie pražského podhradí určitě splnila přes stísněné, skoro polní podmínky vysoká očekávání všech přítomných. Uvedla na scénu Prahu jako mimořádnou archeologickou lokalitu, jejíž obecné charakteristiky a dějiny archeologického bádání shrnula v úvodu. Jmenováno bylo několik vynikajících osobností počátků moderní pražské archeologie, na která bychom neměli zapomínat: Ivan Borkovský, Rudolf Hlubinka, Cyril Merhout, Zdeněk Wirth aj. Připomenuty byly instituce a organizace, které vedly archeologické výzkumy v Praze od počátku 20. století – právě Archeologický ústav AV ČR, který roku 1919 vznikl díky úsilí Lubora Niederleho a dalších vědců v podmínkách mladé Československé republiky jako Státní archeologický ústav, v tomto roce slaví 100 let svého založení.

Po představení zásadních velkých či svými objevy významných archeologických akcí (klášter v Břevnově, III. nádvoří Pražského hradu, Anežský klášter, Loretánské náměstí, pražské metro, obchodní dům Kotva, obchodní centrum Paladium aj.) představil dr. Podliska barvitý vývoj prostoru mezi dvěma pražskými hrady – Pražským hradem a Vyšehradem: jak vypadalo centrum kolem vltavských brodů v pravěku, proč se s pravěkými nálezy setkáváme spíše v sídelních lokacích mimo dnešní historické jádro, kde byl skutečný počátek kontinuálního pražského osídlení v 9. století, zda byl pravý břeh Vltavy nejprve místem pro pohřbívání a pak teprve osídlení, jak se město opevňovalo, z jakých materiálů se stavělo a jak lze interpretovat informace z písemných pramenů, např. slavnou zprávu Ibrahíma ibn Jákúba z 10. století. Přednáška sledovala konstituování pražských historických měst, k nimž archeologické výzkumy z posledních let přinesly řadu pozoruhodných informací stejně jako k životu starých Pražanů, jejich stavbám, činnostem a místům posledního odpočinku. Na některé exkurzy do témat církevních staveb, románských domů, mostů přes Vltavu nebo přechodu pražského podhradí k právnímu městu nezbylo žel již mnoho času, ale budou rozvíjena v přednáškách dalších, které od počátku roku 2019 pokračují:

12. 2. 2019 Archeologické dotyky s pražskou románskou architekturou

       – přednášejí Zdeněk Dragoun a Michal Tryml, NPÚ

PŘEDNÁŠKA JE AKTUÁLNĚ VYPRODÁNA (pořadatelé neoficiálně uvažují o opakování)

12. 3. 2019 Velká Praha a její archeologické zajímavosti

       – přednášejí Jan Hasil, ARÚ Praha, a Miroslava Šmolíková, Muzeum hl. m. Prahy

Přednášky se konají v 18.00 v klubovně Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1.

Vstupné: 40 Kč

▪ informace: Městská knihovna v Praze, tel.: 257 532 908; www.facebook.com/kulturaMKP
▪ online rezervace: www.mlp.cz/akce; pokladna tel.: 222 113 425
plakát ke stažení

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.