Autor: Michal Tryml
Publikováno dne: 03. 05. 2007

Dolní Chabry

Výzkum návrší na němž stojí kostel sv. Jana Křtitele s hřbitovem a zvonicí proběhl v letech 1975 až 1977. Jeho základní výsledek, kterým je objev dvou stavebních etap starších než stojící románská stavba, byl doplněn výzkumem části hřbitova a bezprostředního okolí kostela. Z movitých nálezů je nutné zmínit unikátní soubor reliéfních keramických dlaždic.