Autor: Miroslav Kovář
Publikováno dne: 05. 12. 2007

Dům v Havelské ulice čp.510/I

Byla zahájena dokumentace mimořádného objektu v Havelské ulici. Dům se zachoval (na pražské prostředí) v mimořádně autentickém stavu, který navíc dobře umožňuje stavební vývoj objektu od raně gotické stavební fáze, přes minimálně dvě vrcholně gotické stavební etapy až k pozdně středověkému stavu, který je datován goticko-renesančními portály do období kolem roku 1537. Zcela nedoceněna zůstala i stavební etapa raně renesanční, i následná proměna objetu v raném baroku. Mimořádnou hodnotu má objekt nejen vzhledem k dochování množství autentických prvků, nýbrž také k možnosti identifikace prostorových struktur. Daří se tak rozeznat relikt lokačního objektu - respektive jeho nástupní šíje, která je situována mezi původní předního stavení („stráveno“ první gotickou etapou) a zaniklou zadní komoru (kterou však zde tušíme). Následně proběhla výstavba nové zděné komory se zachovaným portálem v jižní stěně a výstavba předního sklepa z lomové opuky. Tento přední sklep byl původně plochostropý (a nezaujímal celou šíři parcely), což dokládají odřezaná zhlaví trámů. Teprve následně byl zaklenut valenou klenbou která se přimkla k dochované interiérové omítce. Zadní komorové křídlo bylo pozdní gotice zaklenutu opět valenou klenbou. Z renesanční etapy výstavby objektu zmiňme alespoň síň v patře, která je v podstatě dochována zcela autenticky. Konzultantem akce je kolegyně Ing. Milena Hauserová, technické parametry zaměření zajišťuje Jakub Hlavatý, foto Miroslav Kovář.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.