Autor: Miroslav Dejmal
Publikováno dne: 07. 05. 2014

Forum Archaeologiae Postmediaevalis 2014

Ve dnech 29. a 30. dubna proběhlo v Praze již páté Forum Archaeologiae Post-mediaevalis pořádané obecně prospěšnou společností Archaia Praha. Letošním tématem byl duchovní svět a hmotná kultura novověku. Nabitý program konference odstartoval zajímavý příspěvek Hugha Willmotta o osudech klášterů v Anglii po jejich zrušení. Celým prvním dnem se, krom jiných, neslo téma kachlů, které k předmětu konference mělo hodně co říci. Společným jmenovatelem většiny těchto příspěvků byla otázka, zda lze na základě vyobrazení na reliéfních kachlích určit jejich konfesní příslušnost.

Zdá se, že u jednotlivých nálezů jde o problematickou záležitost. V případě ucelených nálezových celků, které například prezentoval hlavní organizátor konference Jaromír Žegklitz, lze doložit jasný reformační duch celých kamen. Krom referátů o kachlích zazněly první den další zajímavé příspěvky. O možnostech identifikace židovských obyvatel, na příkladu výzkumu v Praze-Libni, hovořil Martin Vyšohlíd, který poukázal na to, jak problematické je v rámci běžné zástavby a každodenních nálezů z okruhu hmotné kultury tuto komunitu identifikovat. Dva zajímavé interdisciplinární příspěvky se týkaly renesančního areálu v okolí zámků Kratochvíle (prezentovali Klára Paclíková a Michal Preusz) a již zaniklého souboru dřevěných stodol z 18. a 19. století u města Mstów (za širší kolektiv prezentoval Michal Rak).

Z ostatních příspěvků prvního dne pouze zmiňme prezentaci netradičního výzkumu ve Vladislavském sále Pražského hradu (za kolektiv prezentoval Jan Frolík), zajímavý soubor novověké keramiky z Košic (s kolegy prezentoval Marian Čurný) a velice zajímavý rozbor svátostek, medailonů a křížků od Martina Omelky z výzkumu novověkého pohřebiště z Plzně.

Druhý den již byl tématicky rozvolněnější. Z příspěvků, které jsme stihli zhlédnout, stojí mimo jiné za zmínku příspěvek o dokladech hrnčířské výroby z Telče (za kolektiv prezentoval Štěpán Černoš). Bravurně zpracovaný soubor novověké keramiky z Pražského hradu představily Gabriela Blažková a Kristýna Matějková. Metodikou netradičně komplexní průzkum milířišť na Křivoklátsku prezentovali Václav Matoušek a Přemysl Bobek. Stranou nezůstaly ani fortifikace řešené v příspěvcích Martina Gojdy a Aleše Knápka.

Celá konference si držela dobrou úroveň a účast zahraničních badatelů jí dávala mezinárodní rozměr. Na závěr je třeba poděkovat pořádající instituci a pořadatelům za obětavost při přípravě a průběhu konference a při editaci sborníku. Nezbývá než se za dva roky těšit na další „FAP“, které jako jedna z mála konferencí propaguje zatím u nás stále hodně opomíjenou archeologii novověku.

Plný program konference naleznete zde: http://www.archaiapraha.cz/praha-cs/?acc=aktuality&id=172

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.