Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 31. 10. 2019

Fragmenty kostela sv. Petra a Pavla na Zderaze znovuobjeveny

Během celkové revitalizace prostoru patřícího ČVUT kolem kaple Božího hrobu na Zderaze, která právě nyní probíhá, jsou pracovníky NPÚ ÚOP Praha průběžně dokumentovány fragmenty zdiva a přináležející stratigrafie kostela sv. Petra a Pavla. Svatyně byla po celé jedno století skrytá očím badatelů a veřejnosti a až nyní je znovu postupně odhalována. 

Samotný kostel vzniká pravděpodobně někdy na přelomu 12. a 13. století spolu s příchodem řádu kanovníků Božího hrobu (taktéž nazýváni božehrobci nebo křížovníci s dvojitým červeným křížem) do raně středověké pražské sídelní aglomerace. Svatostánek byl průběžně přestavován, a v roce 1278/79 byl nejpravděpodobněji vypleněn spolu s klášterem vojsky Rudolfa I. Habsburského. Další přestavby ve zkoumaném místě se odehrály v době založení Nového Města pražského, jehož integrální součástí se klášterní areál stává. Do roku 1420 bylo v areálu realizováno několik novostaveb a přestaveb, přičemž po vypuknutí husitské revoluce, byl celý klášter vypálen a zničen.

Po následující tři století je prostor prázdný až do roku 1715, kdy byl založen nový barokní chrám, dostavěný roku 1722. Ovšem i tento chrám byl zbořen (vyjma kaple Božího hrobu) v roce 1905.

Celkovou historii zdejších kostelů přehledně podává P. Uličný ve Staleté Praze (vydávané NPÚ Praha) roč. 30/2 ve svém článku Kristův hrob a jeho pražští ochránci. Z topografie kláštera božehrobců na Zderaze.

Právě během záchranného archeologického výzkumu jsou nyní průběžně dokumentovány subtilní opukovo-cihelné zdi, které s nejvyšší pravděpodobností patří k výše uvedené barokní novostavbě svatostánku kláštera božehrobců Na Zderaze. Nejnovějším objevem byla polozasypaná prostora krypty barokního svatostánku a zahloubený objekt, který byl zaplněn sekundárně přesunutými ostatky (ve 1. třetině 20. století).

Další objevy zaniklých konstrukcí či stratigrafií během průběhu celkové revitalizace prostoru jsou očekávány.

O pokračujícím výzkumu a nových zjištěních Vás na těchto stránkách budeme informovat.

Literatura: Uličný, P. 2014: Kristův hrob a jeho pražští ochránci. Z topografie kláštera božehrobců na Zderaze. Staletá Praha 30/2, 18-47.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.