Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 26. 11. 2019

KONFERENCE: Minulost má budoucnost!

Ve dnech 9. - 13. 12. 2019 se ve Varšavě bude konat odborná konference nazvaná: "Przeszłość ma przyszłość! /Konferencja na 100-lecie archeologii w Instytucie Archeologii UW.

Organizátorem akce je Ústav Archeologie Varšavské University (Instytut Archeologii Uniwestytetu Warszawskiego, www.archeo.uw.edu.pl

Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 31. 10. 2019

Fragmenty kostela sv. Petra a Pavla na Zderaze znovuobjeveny

Během celkové revitalizace prostoru patřícího ČVUT kolem kaple Božího hrobu na Zderaze, která právě nyní probíhá, jsou pracovníky NPÚ ÚOP Praha průběžně dokumentovány fragmenty zdiva a přináležející stratigrafie kostela sv. Petra a Pavla. Svatyně byla po celé jedno století skrytá očím badatelů a veřejnosti a až nyní je znovu postupně odhalována. 

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 15. 10. 2019

Mezinárodní den archeologie tuto sobotu 19. října

Již po šesté se účastníme Mezinárodního dne archeologie, jenž se koná vždy 3. sobotu v říjnu.  Letos zájemce o archeologii srdečně zveme na výstavu: Co se skrývá pod podlahou? Archeologický výzkum Klementina. Na výstavě jsou veřejnosti vůbec poprvé představeny výsledky archeologických výzkumů realizované v areálu bývalé jezuitské koleje. Z jednotlivých nálezů je možné zmínit např. pohřebiště z 9. století či dominikánský klášter ze 13. století, jehož model je zde prezentován. V sobotu 19. 10. je v rámci MDA vstup do Galerie Klementinum zdarma.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Veronika Staňková
Publikováno dne: 15. 10. 2019

Setkání „nejen“ Pražské sekce KKR

Dne 7. října se nám naskytla příležitost stát se hosty na setkání Pražské sekce Komise konzervátorů – restaurátorů pracující pod záštitou Asociace muzeí a galerií ČR. Akce byla zasazena do širšího rámce Evropského dne konzervování a restaurování, který připadá na 13. 10. (European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations;http://www.ecco-eu.org/).

Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 10. 10. 2019

Personální změny v archeologickém odboru NPÚ ÚOP Praha A.D. 2019

Dne 1. 10. 2019 jmenovala generální ředitelka NPÚ Ing. arch. Naděžda Goryczková našeho dlouholetého vedoucího PhDr. Jaroslava Podlisku, Ph.D. ředitelem ÚOP NPÚ v Praze místo Ing. arch. Ondřeje Šefců.

Tato personální změna způsobila menší přesun na pozicích uvnitř archeologického odboru pražského NPÚ, kdy na pozici vedoucího odboru byl jmenován Mgr. Tomasz Cymbalak. Pozice vedoucí oddělení péče o archeologické nálezy byla svěřená Mgr. Veronice Staňkové. Na celý úvazek nastoupil Mgr. Pavel Taibl a nově jsme ve svých řadách uvítali Mgr. Annu Augustinovou, která se s námi předešlé dva roky jako externí spolupracovnice podílela na provádění archeologických výzkumů v centru Prahy.

Nezbývá než popřát staronovým kolegům a kolegyním pod novým ředitelem a vedoucím mnoho pracovních úspěchů a objevů.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv