Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 07. 05. 2015

Informační systém archeologických pramenů Prahy - workshop

V pondělí 27. 4. 2015 se v zasedací místnosti NPÚ ÚOP Praha uskutečnil informační workshop pro archeologickou veřejnost, představující projekt Integrovaného informačního systému archeologických pramenů Prahy. Prezentace z workshopu jsou umístěny na stránce projektu: http://www.arup.cas.cz

Jedná o projekt Archeologického ústavu v Praze a pražského pracoviště Národního památkového ústavu, který je řešen s podporou MK v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI. Cílem představeného úkolu je vytvořit v prostředí GIS interaktivní geograficko-informační systém o archeologii v Praze, především pro její městskou památkovou rezervaci. Prostřednictvím webového portálu budou po svém dokončení zpřístupněny unikátní informace o archeologickém poznání centra města, o jeho stavu a podobě. Projekt a jeho výstup směřuje nejen do řad profesionálních archeologů, ale i mezi pracovníky státní správy a samosprávy, a především k široké veřejnosti se zájmem o uvedené téma. Projekt je ve třetím roce svého pětiletého trvání (2013 -2017). O dalším průběhu prací vás budeme informovat.

Přednesené příspěvky:

  • Projekt Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy (NAKI 2013–2017) – východiska a koncepce – I. Boháčová (ARÚ Praha)
  • Základní funkcionalita systému a možnosti jeho využití – J. Hasil (ARÚ Praha)
  • Archeologická památková péče a její využití pro veřejnost – J. Podliska (NPÚ Praha)

 

Kontakt na organizátory:

PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D. — bohacovaarup.cas.cz
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1

PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. — podliska.jaroslavnpu.cz
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. městě Praze, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1