Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 24. 01. 2019

Klub Za starou Prahu pořádá přednášky o nových archeologických objevech

Zájemci o archeologii Prahy se budou moci v zimních měsících dozvědět vybrané nejnovější informace o aktuálních výzkumech, které přinesly nová zjištění k středověkým dějinám Prahy. Archeoložka Jarmila Čiháková vystoupí s příspěvkem Raně gotické opevnění na Malé Straně. Akce se koná v Národním technickém muzeu v pondělí 28. ledna 2019 v 18,00. Více http://www.zastarouprahu.cz/rane-goticke-opevneni-na-male-strane/program-380/  V rámci tradičního cyklu Pondělky ve věži přednesou v pondělí 18. února 2019 v 18,00 archeologové Jan Hasil a Ivo Štefan přednášku s názvem Raně středověká hradiště na území Prahy. Více http://www.zastarouprahu.cz/rane-stredoveka-hradiste-na-uzemi-prahy/program-384/