Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 26. 11. 2019

KONFERENCE: Minulost má budoucnost!

Ve dnech 9. - 13. 12. 2019 se ve Varšavě bude konat odborná konference nazvaná: "Przeszłość ma przyszłość! /Konferencja na 100-lecie archeologii w Instytucie Archeologii UW.

Organizátorem akce je Ústav Archeologie Varšavské University (Instytut Archeologii Uniwestytetu Warszawskiego, www.archeo.uw.edu.pl

Během setkání budou prezentovaná témata zahrnující problematiku archeologických výzkumů a poznatků z nich vyplývajících, které se jistě dočkají rozsáhlé diskuze. Samotné téma konference je zvoleno s přihlédnutím k výše slavenému výročí velmi obsáhle, kdy si účastníci setkání mohou vyslechnout příspěvky věnující se výzkumu civilizace starověkého Egypta přes dobu antiky také s návaznostmi na pravěký svět střední Evropy. Nechybí taktéž ani témata z oblasti a doby stěhování národů, taktéž s návazností na středověké a raně novověké dějiny Evropy a archeologický obraz z nich vyplývající. Přestože uvedená konference shrnuje výsledky práce převážně z evropského prostředí svou šíři záběru má jistě co nabídnout i české odborné obci.

Naše pracoviště bude na konferenci zastoupeno prezentaci, která bude představená v sekci Bogactwo i jego przejawy w świecie średniowiecza, kdy téma posteru a doprovodní brožury bude následující:

Tomasz Cymbalak, Martin Musilek: Czyj chleb jesz, tego pieśń śpiewaj. Bogaci i biedni w późnośredniowiecznej Pradze - pdf

Avizované příspěvky mají být poté uveřejněny v podobě konferenčního sborníku.

Program konference:

http://www.archeologia.uw.edu.pl/konferencja-100-lecie-archeologii/