Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 07. 02. 2017

Malé nahlédnutí do expozice Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy

Nedávno otevřená expozice uvnitř domu U Zlatého prstenu, kterou připravilo Muzeum hlavního města Prahy, je symbolickým vyvrcholením celoročních oslav karlovského výročí. Proměna urbanistické podoby Prahy za vlády lucemburské dynastie, její aspekty a detaily z každodenního života tvoří zde prezentovaný příběh. Samotné umístění v prostorách domu U Zlatého prstenu skvěle snoubí prostory původního středověkého měšťanského domu s tématem samotné expozice. Obsahem, který utváří příběh, jsou ve velkém počtu artefakty z každodenního života ve 14. století, získané převážně archeologickými výzkumy, jejichž velká část je zapůjčena z fondů NPÚ v Praze. Tvář středověké Prahy je zhmotněná trojrozměrnými rekonstrukcemi podoby jednotlivých důležitých staveb a videomappingu jejich částí, kde zaujímají důležité místo 3D rekonstrukční modely stavby kaple Božího Těla, kostela sv. Filipa a Jakuba, Betlémské kaple a Nového Hradu u Kunratic. Na jejich vzniku se spolupodíleli za naše pracoviště ředitel Ondřej Šefců a vedoucí archeologického odboru Jaroslav Podliska.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.