Autor:
Publikováno dne: 27. 01. 2020

Mgr. Anna Augustinová

2010-2014 bakalářské studium (Ústav pro archeologii FF UK). Bakalářská práce„Hradiště Podštěly v Karlovarském kraji – základní prospekce, aktuální zhodnocení nálezů a sídelní kontext)“

2014-2017 magisterské studium (Ústav pro archeologii FF UK). Diplomová práce „Vývoj osídlení v mikroregionu Zarabag (jižní Uzbekistán) na základě archeologických pramenů)“

2017 – nyní doktorské studium (Ústav pro archeologii FF UK).Řešená disertační práce „Dynamika osídlení v semi-aridním prostředí západní části střední Asie“

 

Praxe v oboru archeologie

2010–2015 spolupráce na výzkumech Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnouFF UK (povrchové sběry, exkavace, digitalizace mapových podkladů…)

2015–2018 česko-uzbecká archeologická expedice v Uzbekistánu a práce na propojených projektech

2015–2019 externí spolupráce s Národním památkovým ústavem ú.o.p. v Lokti

2016–2017 externí spolupráce s Archeologickým ústavem AV ČR, v.i.i., Praha (Archeologický informační systém ČR)

2017–2019 externí spolupráce s Národním památkovým ústavem ú.o.p. v Praze

2018–2019 vědecký odborný pracovník na Ústavu pro klasickou archeologii, FF UK (KREAS)

2019 archeologická expedice v Severní Makedonii

od 2019 archeolog Národní památkový ústav ú.o.p. v Praze

 

Pracovní náplň a specializace

- realizace záchranných archeologických výzkumů na území Pražské památkové rezervace

- správa databáze Praha archeologická a její kompatibilita s AMČR

 

Bibliografie: