Autor:
Publikováno dne: 16. 02. 2007

Mgr. Miroslav Kovář, Ph.D.


 

  • 1996 – 1998 studium památkové péče při SÚPP
  • 1999 – 2004 studium pravěké a středověké archeologie na ZČU v Plzni
  • od roku 2001 archeolog Národního památkového ústavu v Praze (poloviční úvazek)

Pracovní náplň a specializace:

  • stavební formy sakrální architektury vrcholného středověku a její základní výzkum
  • opracování kamene
  • soupis nemovitých památek
  • stavebně historické průzkumy


Bibliografie: