Autor:
Publikováno dne: 27. 01. 2020

Mgr. Pavel Taibl

od 2009 studium archeologie na FF UK v Praze

2014-2017 terénní a dokumentační pracovník NPÚ ÚOP v Praze

od 2017 archeolog NPÚ ÚOP v Praze

 

Pracovní specializace:

- realizace záchranných archeologických výzkumů na území Pražské památkové rezervace

- archeologie a hmotná kultura středověku ve městě

- transformace raně středověké pražské sídelní aglomerace do právně konstituovaného města

Bibliografie: