Autor:
Publikováno dne: 05. 02. 2007

Mgr. Tomasz Cymbalak


 

 • 1997 - 2002 studium archeologie na FH UW ve Varšavě. Bakalářská práce „Problematyka i stan badań nad nowożytnymi podkówkami do butów“. Diplomní práce „Próba rekonstrukcji „Kamienicy Zamkowej“ w Pucku“
 • 2002 - 2003 zaměstnán v Ośrodku Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (Středisko ochrany archeologického dědictví)
 • 2003 - 2006 pomagisterská praxe na výzkumech IA UW, Archeologického ústavu AV ČR (archeologické oddělení Pražského hradu), ÚAPPSČ, Muzea východních Čech v Hradci Králové, Muzea hl. m. Prahy
 • 2004 - 2006 externí spolupráce s NPÚ v Praze
 • od 2006 archeolog Národního památkového ústavu v Praze (v letech 2006-2008 poloviční úvazek)
 • od 2009 vedoucí oddělení péče o archeologické nálezy odboru archeologie Národního památkového ústavu v Praze

 

Pracovní náplň a specializace:

 • realizace záchranných archeologických výzkumů na území Pražské památkové rezervace
 • archeologie a hmotná kultura středověku a novověku
 • péče o archeologické nálezy
 • transformace středověkého osídlení na rozmezí Starého a Nového Města pražského ve světle archeologických pramenů

 

Projekty:

 • 2017-2019- Proměna městského domu ve 13. století (Brno-Praha-Wroclaw). Grant GA ČR č. . 17-23836S. Řešitel: Marek Peška, Archaia Brno o.p.s. Spoluřešitelé: Lenka Lisá, Tomasz Cymbalak, Jerzy Piekalski, Michael Rykl, David Merta, Antonín Zůbek, Pavel Staněk, Małgorzata Chorowska, Rudolf Procházka, Zuzana Syrová, Jiří Syrový, Aleš Bajer, Šárka Matoušková, Alena Šamonilová.


Bibliografie: