Autor:
Publikováno dne: 05. 02. 2007

Mgr. Tomasz Cymbalak


  • nar. 1977 Varšava (Polsko)
  • 1997 - 2002 studium archeologie na FH UW ve Varšavě. Bakalářská práce „Problematyka i stan badań nad nowożytnymi podkówkami do butów“. Diplomní práce „Próba rekonstrukcji „Kamienicy Zamkowej“ w Pucku“
  • 2002 - 2003 zaměstnán v Ośrodku Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (Středisko ochrany archeologického dědictví)
  • 2003 - 2006 pomagisterská praxe na výzkumech IA UW, Archeologického ústavu AV ČR (archeologické oddělení Pražského hradu), ÚAPPSČ, Muzea východních Čech v Hradci Králové, Muzea hl. m. Prahy
  • 2004 - 2006 externí spolupráce s NPÚ v Praze
  • od 2006 archeolog Národního památkového ústavu v Praze (v letech 2006-2008 poloviční úvazek)

Pracovní náplň a specializace:

  • realizace záchranných archeologických výzkumů na území Pražské památkové rezervace
  • archeologie a hmotná kultura středověku a novověku
  • péče o archeologické nálezy
  • středověké Pomořansko a Mazovsko


Bibliografie: