Autor:
Publikováno dne: 16. 01. 2009

Mgr. Veronika Staňková 

 

  • 2001-2008 studium archeologie na FFMU v Brně. Diplomová práce „Brněnská předměstská osada Novosady v odrazu hmotné kultury“
  • od 2005 studium etnologie na FFMU v Brně.
  • 2003-2006 odborná praxe v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Pardubicích
  • 2006 archeolog Východočeského muzea v Pardubicích
  • 2008 externí spolupráce s Národním památkových ústavem v Praze
  • od 2009 archeolog Národního památkového ústavu v Praze
  • realizace záchranných archeologických výzkumů na území Pražské památkové rezervace
  • hmotná kultura pozdního středověku a novověku


Bibliografie: