Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 17. 03. 2017

Nález zlomku gotického reliéfu v kostele Nejsv. Salvátora v Klementinu

Některé nálezy vypovídají o duchovním životě středověkého člověka. K takovýmto artefaktům náleží i unikátně zachovalý fragment gotického reliéfu – hlava modlícího se Krista na Olivové hoře. Zlomek byl nalezen v roce 2016 v nepoužívaném sakráriu kostela Nejsv. Salvátora v pražském Klementinu, areálu, kterému se naše archeologické oddělení věnuje více než dvacet let. 

Nalezený fragment, který jsme nechali podrobit restaurátorskému a petrologickému průzkumu, náležel bezesporu k výzdobě dominikánského kostela sv. Klimenta, který byl zničen husity v roce 1420. Jezuitský kostel Nejsv. Salvátora byl postaven právě na jeho místě. K salvátorskému nálezu byl vydán obsáhlý katalog http://ctu-uk.cz/kristis-v-getsemanech-katalog, jenž je k dostání v akademickém kostele Nejsv. Salvátora. Obsahuje mimo jiné příspěvky prof. Jana Royta, prof. Tomáše Halíka a nálezce Petra Vacíka SJ. Středověké historii areálu se věnují texty Jana Havrdy a Miroslava Kováře. Mediální ohlas na zmíněný nález byl značný, viz http://ctu-uk.cz/kristus-v-getsemanech.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.