Autor: Tryml Michal
Publikováno dne: 01. 12. 2014

Nálezy v chaberském kostele zasypány

Minulý měsíc proběhla v kostele sv. Jana Křtitele v Chabrech (Praha 8) nepříliš obvyklá akce. Archeologové zde dohlíželi na zasypání fragmentů starších církevních staveb, které byly pod podlahou románského kostela vykopány v letech 1974 až 1975. V té době nebyly opět zahrnuty a byly pod odklápěcí podlahou kostela připraveny k presentaci. Bohužel se postupem času čím dál zřetelněji ukazovalo, že konstrukce, vystavěné většinou na hlínu, se začínají rozpadat a hrozila jejich úplná destrukce. Překrytí separační geotextilií a zasypání tak bylo jediným možným východiskem.

Akci finančně podpořil grantem magistrát hl. m.Prahy, projekt zasypání financoval Pražský archeologický fond.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.