Autor: Miroslav Kovář
Publikováno dne: 12. 02. 2007

Praha 1 - Malá Strana, Letenská čp. 28 - 33 (augustiniánský klášter sv. Tomáše)


Probíhající dokumentace v rozsahu stavebních zásahů do objektu zčásti odhalila složitý stavební vývoj klášterního komplexu, který byl zahájen výstavbou nedokončeného raně gotického závěru klášterního kostela a ukončen vrcholně barokními úpravami kvadratury.