Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 11. 09. 2009

Středověké sklepy u Spálené ulice

Začátkem srpna byly při záchranném archeologickém výzkumu na ploše COPA CENTRUM NÁRODNÍ objeveny středověké sklepy dokládající gotickou zástavbu ve Spálené ulici.
Jedná se o relikty domu čp. 72 a 73, které byly destruovány koncem 70. let 20. století při výstavbě stanice metra Národní třída.
Informace o možném výskytu sklepů byla avizována archeology již před započetím výzkumu. Otázkou byla míra jejich zachování. Milým překvapením bylo zjištění dokládající autentický stav odhalených konstrukcí, které jsou navíc ve velmi dobrém statickém stavu. Není pochyb, že nalezené stavby představují významný doklad historické zástavby místa a je třeba je zachovat. Výskyt obdobných objektů je předpokládán o něco severněji, blíž k obchodnímu domu Tesco. Pro výzkum je v současné době prioritní zjištění jejich stavu pro řešení dalšího postupu stavby. Popisovaným objevem se zabývá odborná komise, jejíž členy jsou archeologové a památkáři působící na území historického centra Prahy.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.