Autor:
Publikováno dne: 17. 05. 2007

Staletá Praha 9


  • Huml, V. 1979: Archeologické poznámky k dějinám Koňského trhu na Novém Městě pražském - Archäologische Erkenntnisse zur Geschichte des Pferdemarktes in der Prager Neustadt, Staletá Praha 9, 158-173, 312-313.