Autor:
Publikováno dne: 17. 05. 2007

Výroční zpráva 2002


  • Havrda, J. - Podliska, J. : Předběžné výsledky archeologického výzkumu v Nerudově ulici čp. 249/III na Malé Straně, 89 – 97.
  • Omelka, M. : Archeologický výzkum ve Šporkově ulici čp. 322/III, 100-106.