Autor:
Publikováno dne: 17. 05. 2007

Výroční zpráva 2003


  • Dragoun, Zd. – Rakušan, D.: Výsledky záchranného archeologického výzkumu při rekonstrukci domu čp. 436/I v Jilské ulici na Starém Městě pražském, 35-39.
  • Omelka, M. – Podliska, J. :Záchranný archeologický výzkum v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad čp. 1078/II na Náměstí Republiky v Praze 1, Praha, (2004), 40 – 46.
  • Čiháková, J.: Záchranný archeologický výzkum v domě čp. 211/III v Nerudově ulici na Malé Straně, 29-33.