Autor:
Publikováno dne: 17. 05. 2007

Výroční zpráva 2005


  • Dragoun, Zd.: Zbytky středověké zástavby domu čp. 669 v Rybné ulici na Starém Městě, 69-71.
  • Havrda, J. : Archeologický výzkum v Liliové ulici v domě čp. 248 na Starém Městě pražském, 89 - 95.
  • Havrda, J. - Tryml, M. : Renesanční jímka z areálu bývalého dominikánského kláštera u sv. Maří Magdalény na Malé Straně, 76 - 88.
  • Omelka, M.: Prezentace zpracování výsledků archeologického výzkumu ve Šporkově ulici čp. 322 na Malé Straně, 77-78.
  • Selmi Wallisová, M.: Výzkum v ulici Na Slupi, 72-76