Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 28. 11. 2011

Nové Město má novou kulturní památku – sklepy u Spálené ulice

Dne 7. 11. 2011 nabylo právní moci rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o prohlášení souboru gotických sklepů pod bývalými domy čp. 69 a 70 ve Spálené ulici na Novém Městě pražském kulturní památkou.

Uzavřela se tak jedna z kapitol památkové ochrany objektů, jejíž počátky spadají do poloviny 14. století. 

Na přelomu října a listopadu Akademie věd ČR podala rozklad proti zmíněnému rozhodnutí MK ČR, ve kterém nesouhlasí s předloženou argumentací ministerstva ohledně stavu a památkové hodnoty sklepů pod bývalými domy čp. 72 a 73.

V současné době probíhají přípravy na zabezpečení částí odkrytých konstrukcí před nadcházející zimou, což je povinností vlastníka nemovitosti, jak vyplývá z výkladu zákona o státní památkové péči.


Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.