Autor: Michal Tryml
Publikováno dne: 30. 09. 2016

Nové místo paměti

Na památku tohoto významného místa a z úcty k předkům stojí od nynějška na dávném pohřebišti kamenná stéla. Červen 2016. Těmito slovy končí informační tabule vztyčená na místě raně středověkého pohřebiště v Lahovicích. Opodál tabule je kamenná stéla osazená malou tabulkou. Pohřebiště bylo prozkoumáno Zdenou Krumphanzlovou v padesátých letech minulého století a jeho výsledky byly z pozůstalosti autorky nedávno publikovány péčí M. Šmolíkové a J. Klápště. Vytvoření nového místa paměti je výjimečný počin, především pokud si uvědomíme, že stéla i tabule sem byly osazeny z iniciativy místních obyvatel. V úterý 27. září se krátkého, ale důstojného aktu odhalení účastnili představitelé místní samosprávy, sponzoři, místní obyvatelé i zástupci některých archeologických institucí.

Abych se nemusel pouštět do podrobností, při čemž bych bezpečně opomněl řadu těch, kteří se o vznik památníku zasloužili, připojuji odstavec z materiálu radotínské Létopisné komise sepsaného jejím předsedou Jiřím Bártou:

Památník

Pohřebiště u Lahovic, to bývala dříve jedna z lidových legend našeho údolí. Táta mi vyprávěl, jak je paní učitelka v mateřské školce vzala na procházku a ukázala jim čerstvé výkopy na pohřebišti a jak tam byli „ty kostry!“ A tak to znalo mnoho lidí v Radotíně, Lahovicích, Chuchli a okolí.
Ale nikdo se o to více nezajímal. Až roku 2013 se ozval chuchelský občan a pamětník pan Václav Burle. I on si pamatoval vykopávky, nedalo mu to spát a obrátil se na vedení naší obce s prosbou a žádostí, zda by se neměl postavit důstojný památník našim předkům? Tak se toto téma dostalo na stůl radotínské Letopisecké komise. Začali jsme se pídit a bádat po historii této lokality a shodou náhod, jak už to často bývá, při rozhovoru s archeologem Janem Klápštěm jsme se dozvěděli krom mnoha podrobností i novinku, že v ten samý rok se chytá do tisku monografie o Lahovickém pohřebišti. Tu jsme samozřejmě ihned zakoupili a byli jsme překvapeni její nebývalou výpravností a rozsahem. Obsahovala podrobné práce archeologů, antropologů, nákresy a fotografie všech (!) hrobů, vloženou velkou mapu pohřebiště a v neposlední řadě DVD s původním neautorizovaným textem paní PhDr. Zdenky Krumphanzlové, která bohužel zemřela již v roce 2002. Tři roky trvaly přípravy. Shánělo se povolení, pracovalo se na návrzích a sháněli se partneři k vybudování úctyhodného pamětního místa. Dnes, 27. září 2016, můžeme říci, že dobrá věc se podařila. Za podpory Městské části Prahy 16 Radotína a Cementárny Radotín, která bezplatně dodala kámen na památník - ten upravil zkušený radotínský kameník pan Lutonský - bude slavnostně odhalen památník raně středověkého pohřebiště v Lahovicích. Kromě kamene, úžasného sedmitunového balvanu z červeného sliveneckého mramoru, který osobně vybral promovaný geolog a letopisec Štěpán Rak, byla lokalita osazena též tabulemi se základními a odkazem na podrobnější informace na stránkách Letopisecké komise.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.