Autor: Jiří Militký
Publikováno dne: 04. 09. 2008

Numismatický sborník 22 (2007)

V nedávné době vyšlo další číslo Numismatického sborníku (22/2007 - 277 stran s mnoha obrázky v textu). Vydavatelem je Filosofický ústav AV ČR, v.v.i./Centrum medievistických studií AV ČR České republiky a Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Českou numismatickou společností. Vědeckými redaktory jsou PhDr. Jiří Militký a doc. PhDr. P. Sommer, CSc. Publikace zveřejňuje výsledky numismatického bádání domácích i zahraničních odborníků od antiky po novověk. Již třetí svazek obnovené řady tohoto periodika potvrzuje, že jde v současné době o nejvýznamnější numismatickou publikaci vydávanou na území České republiky.
Do dalšího čísla Numismatického sborníku bylo zařazeno osm studií a článků: Eva Kolníková – Zdeněk Smrž: Rímske Aes grave z Němčíc nad Hanou - prvý nález na Moravě; Jiří Militký – Naďa Profantová: Nález keltské zlaté mince v raně středověkém hrobu v Klecanech (okr. Praha-východ); Péter Prohászka: Der spätrömische Schatzfund von Szügy (1837). Ein Beitrag zum Umlauf spätrömischer Goldmünzen im Karpatenbecken [Poklad z pozdní doby římské v Szűgyi (1837). Příspěvek k oběhu pozdně římských zlatých mincí v Karpatské kotlině]; Jiří Lukas – Luboš Polanský: Přeražby českých denárů z poděbradského nálezu. K otázce vnitřní chronologie nejstarších variant mladšího bavorsko-švábského typu a denárů se širokou rukou; Jan Videman: Neznámé typy moravských denárů z poloviny 12. století z nálezu u Osvětiman (okr. Uherské Hradiště). Příspěvek k poznání moravského mincovnictví 12. století; Michal Mašek: Kupní síla denárů malého střížku ve 12. století; Jiří Hána: Úvahy o typologii a chronologii pražských grošů Jana Lucemburského; Marek Suchý: „Na cestě“ in partibus Boemie. Svědectví cestovních účtů Jindřicha z Derby z roku 1392.

Do rubriky „Materialia“ byla zařazeny čtyři příspěvky: David Lužický: Čtyři mince vojenských císařů ze sbírky antických mincí Univerzity Karlovy v Praze; Jan Videman: Nový typ středověké kutnohorské důlní známky; Martin Rozhoň: Neznámý typ českého středověkého početního penízu; Kamil Smíšek: Dobové falzum slezské grešle Leopolda I. s fiktivním letopočtem.

Již tradičně početná je rubrika „Nálezy mincí na území České republiky“ (23 příspěvků): Josef Hložek – Jiří Militký: Nález drobné bójské mince v sídlištním objektu z doby laténské z Hostivic (okr. Praha-západ); Jiří Militký: Dva starší české nálezy keltských kulovitých statérů; Jiří Militký: Nález bronzové makedonské mince z Prahy 6-Suchdola; Eva Kolníková – Ondrej Šedo: Nálezy římských mincí ze záchranného archeologického výzkumu na lokalitě Mušov-Neurissen (okr. Břeclav); Petr Kubín – Jiří Militký: Nález římských mincí z Vlasatic (okr. Břeclav); Marek Cajthaml – Jiří Militký: Hromadný nález římských mincí ze Spořic (okr. Chomutov); Jiří Militký – Tomáš Zeman: Nálezy římských mincí na sídlišti ze sklonku doby římské a počátku doby stěhování národů ve Zlechově (okr. Uherské Hradiště); Jiří Militký – Milan Vokáč, Nález římské mince v objektu z pozdní doby římské z Mohelna (okr. Třebíč); Martin Hložek – Jiří Militký: Hrobový nález uherského denáru Ondřeje I. z Nechvalína (okr. Hodonín); Jiří Militký – Michaela Selmi-Wallisová: Soubor mincí objevený při archeologickém výzkumu v ulici Na Slupi v Praze 2-Novém Městě; Jiří Militký: Poklad vídeňských feniků z 1. poloviny 13. století z neznámé české (?) lokality; Jiří Militký – Pavel Šlézar: Nálezy středověkých mincí objevených při archeologickém výzkumu v Olomouci; Jiří Militký – Filip Velímský: Depot pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského od klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci (okr. Kutná Hora); Jiří Militký: Poklad zlatých mincí 14. a 15. století z Prahy 1-Starého Města; Vojtěch Brádle: Nálezy mincí ve Dvoře Králové nad Labem (okr. Trutnov); Jan Frolík – Vlastimil Novák: Nález turecké zlaté mince v Praze na Hradčanech; Kamil Smíšek: Nález mince z konce 16. století v Kostelci nad Labem (okr. Mělník); Jiří Militký – Lenka Militká: Nález raně novověké mince v areálu Křížkova mlýna v Bláhově Lhotě (okr. Příbram); Jiří Militký: Hromadný nález tolarů z 1. poloviny 17. století z Prahy 1-Malé Strany; Kamil Smíšek: Nález početního penízu norimberského mistra Hanse Krauwinckela I. z okolí Moravského Krumlova (okr. Znojmo); David Daněček – Kamil Smíšek: Nález drobné norimberské mince z druhé poloviny 17. století z Holubic (okr. Praha-západ); David Daněček – Kamil Smíšek: Nález grešle Leopolda I. z Dolan (okr. Praha-západ); Josef Hložek – Kamil Smíšek: Nález drobné stříbrné mince z první čtvrtiny 18. století v Tuchoměřicích-Kněžívce (okr. Praha-západ).

Publikaci je možno za zvýhodněnou cenu 200,- Kč zakoupit či objednat v Centru medievistických studií (Jilská 1, 110 00 Praha 1-Staré Město; cms@flu.cas.cz). Sborník lze zakoupit také na aukcích a schůzkách České numismatické společnosti pobočky Praha nebo objednat na adrese pražské pobočky České numismatické společnosti (PO BOX 33, 120 00 Praha 2).

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.