Autor: Martin Omelka
Publikováno dne: 17. 01. 2008

Objev neznámého románského domu

Ani těsně před Vánoci archeologové našeho oddělení nezaháleli. Jak již jsme informovali dříve, od srpna loňského roku realizují naši pracovníci záchranný archeologický výzkum na dvoře domu čp. 660/I v ulici U Obecního domu na Starém Městě v Praze 1.
Nevelký a nenápadný dvorek odborné kruhy poprvé překvapil na podzim, kdy se zde odkryla zachovalá pochozí úroveň parkánu městské hradby, včetně části vyzdívky příkopu z třicátých let třináctého století. Odkrytá situace byla z památkářského hlediska natolik zásadní, že došlo k dohodě s investorem akce a její nejzachovalejší část bude zakomponována do nově vznikajícího suterénu budovy.
Znovu udivil dvorek těsně před koncem roku. Během posledních pracovních dnů v loňském roce se v sousedství již zmíněné vyzdívky příkopu podařilo odkrýt torza dalších zdiv. Tentokrát byla dokumentována situace románského kvádříkového domu, zbořeného těsně před výstavbou městského opevnění. Z domu se z větší části zachovaly pouze zdiva bez kvádříků. Kvádříků bylo odkryto pouze devět a s nimi jedna podlahová dlaždice. Přesto jde konstatovat, že dům měl minimálně tři zděné prostory a alespoň jedna z místností byla vydlážděna opukovými dlaždicemi. Celý dům zanikl ve třináctém století, kdy byl rozebrán, aby uvolnil místo zde budovanému městskému opevnění. O osudu odkrytého torza domu se v současné době jedná.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.