Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 24. 09. 2013

Obnova Nového hradu ukončena

Nový hrad u Kunratic - jediná zřícenina hradu na území hlavního města Prahy. Gotickou hradní stavbu založil v roce 1411 jako své sídlo český král Václav IV. O deset let později už z něho zbyly pouze trosky, dobylo ho husitské vojsko. Hrad již pak nikdy nebyl obnoven. Ještě na sklonku 19. století zde byly k vidění rozměrnější zbytky palácových staveb, které tehdejší majitelé nechali zbořit.  Po roce 1923 získalo zříceninu do svého majetku hlavní město. Krátce nato zde byl zahájen jeden z prvních archeologických výzkumů, který však nebyl dokončen. Dochované zbytky hradu, který existoval pouze jedno desetiletí, a pozůstatky unikátního vojenského tábora husitů v jeho předpolí se dostaly právem na seznam nemovitých kulturních památek. Tento fakt však nezměnil nic na skutečnosti, že celý areál po dlouhá desetiletí značně chátral a trpěl nezájmem ze strany vlastníka.

Změna nastala v roce 2009, kdy byly zahájeny práce na projektu celkové obnovy hradu a jeho zpřístupnění pod záštitou odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hlavního města Prahy.   V roce 2012 a 2013 proběhly stavební práce, při nichž došlo k odstranění náletových dřevin, opravě narušených zdí a zajištění korun zdiva. Nově vybudován byl dřevěný most přes hradní příkop a bezpečnostní ohrazení v místech hradního sklepa a brány.  V průběhu stavby proběhly též odborné práce pod vedení pracovníků archeologického odboru pražského pracoviště Národního památkového ústavu, zaměřené na komplexní památkovou dokumentaci hradní zříceniny a obléhacího tábora.  Rozsahem nevelký záchranný archeologický výzkum se soustředil na místa výkopů pro základy nového mostu a plochu hradního paláce.  Nové poznatky jsou v současné době vyhodnocovány a v budoucnu bezesporu rozšíří naše vědomosti o této pozoruhodné hradní stavbě. 

 Nový hrad chytil pomyslně druhý dech, jeho stav se výrazně zlepšil.  Svou takřka bezbariérovou dostupností jej může navštívit široká skupina návštěvníků.  Informace o historii místa přinášejí nové panely, rozmístěné na hradě a v jeho předpolí. Na jejich textové a obrazové podobě se opět podíleli pracovníci Národního památkového ústavu. Symbolické otevření hradu po jeho obnově proběhne na den svátku sv. Václava dne 28. 9. 2013.  Každý se může přesvědčit o výsledku. Všichni jsou srdečně zváni.

Zpracoval J. Podliska, 2013-09-23


Zobrazit místo Nový hrad u Kunratic na větší mapě

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.