Autor: Martin Musílek, Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 11. 11. 2016

Ohlédnutí za výstavou „Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016)“

V souvislosti s letošními oslavami 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. se odbor archeologie pražského pracoviště NPÚ podílel (a stále podílí) na přípravě několika výstavních projektů organizovaných vybranými muzejními a vědeckými organizacemi (Muzeum hlavního města Prahy, Národní muzeum, Muzeum Karlova mostu). Jako příklad úspěšné spolupráce zde uvádíme expozici, kterou v hlavní budově Akademie věd České republikyv jarních měsících shlédlo kolem 2300 návštěvníků. Doprovodný program výstavy tvořily komentované prohlídky pro děti a veřejnost, doplněné pracovními listy. Pokračováním tohoto projektu, na němž se NPÚ Praha podílel 118 exponáty pocházejícími z archeologických výzkumů, bude právě připravovaná publikace ve formě komentovaného katalogu.

Karel IV. byl bezpochyby jedním z nejvýznamnějších středověkých panovníků. Stěžejním záměrem výstavy bylo prostřednictvím několika vybraných témat představit Karla IV. a jeho dobu ve výzkumných programech Akademie věd a důstojným způsobem tak připomenout 700. výročí jeho narození. Je zřejmé, že vzhledem k dlouhé a bohaté historii Akademie šlo o výběr z široké palety výzkumných projektů. Výstava si nekladla za cíl prezentovat hotové výsledky, naopak usilovala o přiblížení stále živého procesu bádání.

K hlavním zapůjčitelům patřily Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze, a Národní muzeum v Praze. Návštěvníci měli jedinečnou možnost prohlédnout si unikátní zlaté dukáty s vyobrazením Karla IV. Poprvé byly na výstavě v úplnosti prezentovány nejhodnotnější archeologické nálezy skleněných pohárů pocházejích z pražského souměstí. Nechyběly ani předměty každodenní potřeby, které středověcí obyvatelé města běžně užívaly. Vzhledem k výročí panovníkova narození nezůstaly opomenuty ani nálezy dětských hraček. K vidění byl také unikátní poklad mincí, k jehož ukrytí došlo kolem roku 1370 v Emauzském klášteře, dále kopie zakládací listiny Karlovy univerzity, Karlova zákoníku Maiestas Carolina nebo pozdně středověký přepis Zlaté buly. Postavu Karla IV. přiblížily pamětní mince, medaile a pečeti nesoucí jeho vyobrazení. Součást expozice také tvořila věrná kopie Karlovy sochy ze Staroměstské mostecké věže, jenž představuje poslední sochařský portrét panovníka a k jejímuž osazení došlo až po Karlově smrti.


Hlavní autor výstavy:

Martin Musílek

Spoluautoři výstavy:

Lenka Blechová, Klára Benešovská, Ivana Boháčová, Pavel Brodský, Václav Čermák, Marta Hradilová, Marina Krahulcová, Jiří Militký, Ota Pavlíček, Jaroslav Řídký, Eva Semotanová, Petr Schneider, Daniel Soukup, Dana Stehlíková, Štěpán Šimek, Kateřina Tomková, Jana Zachová, Jan Zelenka

Komisař výstavy:

Vojtěch Večeře

Produkce výstavy:

Tereza Kopecká, Eva Jurková

Architektonická koncepce a interiérové řešení:

GLA architekti / Vlastimil Vagaday

Grafické návrhy:

GLA architekti / Ondřej Zámiš

Realizace výstavy a instalace:

LN-Design

Propagační grafika:

GLA architekti / Ondřej Zámiš

Zapůjčitelé:

Knihovna Akademie věd ČR, v. v. i.

Národní muzeum v Praze

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Pořádající ústavy:

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Spolupracující ústavy a instituce:

Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.

Centrum medievistických studií Akademie věd ČR, v. v. i. a Univerzity Karlovy v Praze

Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Knihovna AV ČR, v. v. i.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Nakladatelství Academia

Národní muzeum v Praze

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Termín konání: 6. 4. – 11. 5. 2016
Místo konání: Hlavní budova Akademie věd, Národní 3, 117 21 Praha 1, Galerie Věda a umění

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.