Publikováno dne: 02. 04. 2007

Legislativa

  • Metodická spolupráce s orgány památkové péče
    Na stránkách Ministerstva kultury je zveřejněn popis procesů probíhajících dle památkového zákona. Příručka má sloužit jako návod při vedení řízení dle tohoto zákona. V této kapitole je zveřejněno také aktuální znění památkového zákona nejen s výběrem z judikatury ale i s výběrem stanovisek k tomuto zákonu. http://www.mkcr.cz/
  • Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy npu-umluva.pdf (Adobe Acrobat document)
  • Smlouva mezi AV a NPÚ o archeologických výzkumech npu-smlouva-av_npu.pdf (Adobe Acrobat document)
  • Památkový zákon pamatkovy-zakon.pdf (Adobe Acrobat document)
  • Ustanovení památkového zákona ustanoveni-pamzak.pdf (Adobe Acrobat document)
  • Stavební zákon (business.center.cz)
  • Památková ochrana na stránkách Archeologického ústavu Praha (Archeologický ústav Praha)
  • Legislativa (stránky NPÚ - http://www.npu.cz/pp/dokum/legisl/)
Publikováno dne: 12. 02. 2007

Archeologický výzkum a jeho definice

Záchranný archeologický výzkum (dále jen výzkum) je odbornou archeologickou činností vyvolanou ohrožením či narušením území s archeologickými nálezy.