Publikováno dne: 12. 02. 2007

Pražská regionální archeologická komise (PAK)

Pražská regionální archeologická komise (PAK) vznikla již v roce 1969. Důvodem jejího vzniku byl stále větší měrou narůstající počet zemních zásahů vyvolaných intezívnější stavební činností a z toho plynoucí potřeba prozkoumat touto činností ohrožené a ničené archeologické lokality.