Autor:
Publikováno dne: 16. 02. 2007

PhDr. Zdeněk Lochmann


 

 • 1977 – 1981 studium archeologie na FF UJEP v Brně
 • 1982 udělen titul PhDr.
 • 1981 – 1984 archeolog okresního muzea v Náchodě
 • 1984 archeolog okresního muzea v Kladně
 • 1985 – 1986 archeolog Muzea hlavního města Prahy
 • 1987 – 1988 studijní pobyt v Národním muzeu v Praze
 • od 1988 archeolog Národního památkového ústavu v Praze (dříve Pražský ústav památkové péče)

Pracovní náplň a specializace:

 • problematika středověkých opevněných sídel a jejich hmotné kultury
 • dnes především organizační a legislativní zajištění Pražské archeologické komise, které je tajemníkem

Bibliografie:

 • Lochmann, Z.,1982: Zjišťovací výzkum v Malé Skalici, Zpravodaj KMVČ. 9/1, 44-51
 • Lochmann, Z.,1983: Kovový inventář hradu Vízmburku, Krkonoše - Podkrkonoší. Sv. 7., 223
 • Lochmann, Z.,1985: Nálezy ze středověkého objektu v Praze 10 – Záběhlicích, Archaeologica Pragensia 6, 191
 • Lochmann, Z.,1989: Archeologické nálezy ze zaniklé tvrze v Batňovicích, okres Trutnov Krkonoše - Podkrkonoší. Sv. 8, 103
 • Lochmann, Z.,1991: Předlokační objekty v Žitné ulici v Praze, Archaeologica Pragensia 11, 11
 • Dragoun, Zd. – Havrda, J. – Lochmann, Z. – Omelka, M. – Tryml, M., 2006: K otázkám archeologické památkové péče v Praze, Zprávy památkové péče 66, 117-122.
 • Lochmann, Z., - Vachuda, J., 2006: Románský hřbitov u kostela sv. Haštala na Starém Městě pražském, Archaeologica Pragensia 18

bibliografie více