Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 03. 10. 2007

Podzimní středověká slavnost v Liboci

V sobotu 6. 10. 2007 od 14 hodin se koná v archeologickém parku společnosti ARCHAIA tradiční každoroční akce. Návštěvníci budou moci shlédnout některá středověká řemesla. K shlédnutí zde jsou i stavby a výrobní objekty rekonstruované experimentálními metodami na základě výsledků řady archeologických výzkumů středověké Prahy. Adresa: V domcích 29, 160 00 Praha 6 - Liboc. Pěšky z konečné stanice tramvají č. 2 (od metra Dejvická), 1 a 18 (od metra Hradčanská) Petřiny (cca 5 min.), z konečné stanice tramvají č. 20 a 26 (od metra Dejvická) Divoká Šárka (cca 10 min.), nebo autobusem č. 179 od stanice metra Nové Butovice do zastávky Libocká.

Archeologický park Liboc zřídila společnost Archaia, nestátní nezisková organizace se statutem občanského sdružení. Jejím posláním je kromě ochrany, záchrany a dokumentace archeologických a historických památek a provádění archeologických výzkumů také vzdělávací a osvětová činnost v oboru archeologie a památkové péče. Za tímto účelem zapůjčila městská část Praha 6 společnosti na 35 let bezplatně pozemek se 2 objekty v Praze 6 - Liboci.