Autor: Miroslav Kovář
Publikováno dne: 28. 05. 2007

Praha 1 - Malá Strana, Malostranské nám. čp.260/III


V rámci archeologického záchranného výzmumu vyvolaného rekonstrukcí domu proběhl i stavebně historický průzkum. Složitý stavební vývoj původně jednotraktového gotického objektu, bylo možno rozluštit díky stavebnímu a architektonickému výzkumu.