Autor: Michael Rykl - Matouš Semerád
Publikováno dne: 12. 02. 2007

Praha 1 - Malá Strana, Sněmovní čp. 171


(palác Harbuval-Chamaré Pětikostelní náměstí - průzkum před rekonstrukcí)

Před zahájením rekonstrukce byl současně se zjišťovacím archeologickým výzkumem zahájen i stavebně historický průzkum (M. Rykl, M. Semerád).

Do oblasti horního Valdštejnského (Pětikostelního) náměstí bývají na základě písemných pramenů situovány tři středověké, patrně nevelké sakrální stavby. Na parcelu domu čp. 171 bývá situován středověký kostel sv. Michala. Dosavadní průzkum jednoznačně nepotvrdil existenci kostela v stávající hmotě paláce.