Autor:
Publikováno dne: 14. 05. 2019

Přednáška: Na peryferiach swiata hanzeatyckiego

Národní památkový ústav spolu s Ústavem pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zvou všechny zájemce na zajímavou přednášku –  Na peryferiach swiata hanzeatyckiego. Puck – Archeologia małego miasta na Pomorzu Gdanskimkterou přednese polský archeolog, dr. Michał Starski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Přednáška se bude konat ve pondělí 27. května 2019 od 14.30 hodin v budově Národního památkového ústavu v Liliové 219/5 v Praze (přednáškový sál v přízemí) na Starém Městě.

Hlavním tématem, které zazní na přednášce, bude představení nových publikací autora ohledně středověkých dějin Pomořanska.

dr. Michal Starski – polský archeolog, zástupce ředitele Ústavu archeologie, vedoucí střediska pozdního středověku a novověku. Jeho hlavním vědeckým zájmem je archeologie pozdního středověku a raného novověku na území Pomořan a Pruska. Značný badatelský zájem taktéž směřuje do objasnění jevů v korpusu hmotné kultury, respektive v keramické produkci pozdního středověku na uvedeném území.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.