Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 17. 12. 2014

Publikace: Jerzy Piekalski - Praga, Wrocław i Kraków. Przestrzeń publiczna i prywatna w czasach średniowiecznego przełomu.

Podzimní knižní trh sousedního Polska přinesl novinku, jejíž autorem je známý vratislavský archeolog prof. Jerzy Piekalski. Publikace, která vyšla v rámci Zlaté série Vratislavské University, přináší shrnutí několikaletých studií nad středoevropským středověkem. Přístupný a čtenáře nezatěžující text doplňuje bohatá obrazová příloha, která spolu s posledními poznatky slezských, malopolských, českých a také moravských archeologů vytváří jeden kompaktní celek. Knihu doporučuji všem, kteří se zabývají studiem a výzkumem raně a vrcholně středověkých měst.

Wstęp
ROZDZIAŁ I. Początki struktur miejskich w środkowo-wschodniej Europie
1. Pojęcie średniowiecznego miasta
2. Problem przedlokacyjnych ośrodków protomiejskich w środkowo-wschodniej Europie
a. Praga
b. Wrocław
c. Kraków
3. Główne cechy protomiast wewnętrznej strefy środkowo-wschodniej Europy
ROZDZIAŁ II. Miasta lokacyjne
1. Problem lokacji i nowa struktura miast
a. Praga
b. Wrocław
c. Kraków
2. Główne cechy przełomu
ROZDZIAŁ III. Organizacja przestrzeni działki mieszczańskiej
ROZDZIAŁ IV. Dom
1. Dom kupca i rzemieślnika w zachodniej strefie środkowej Europy w XI–XII wieku
2. Drewniane i kamienne domy w Pradze
3. Wczesne domy Wrocławia
4. Domy krakowskie
ROZDZIAŁ V. Konstrukcje ulic i stan czystości miast
ROZDZIAŁ VI. Praga, Wrocław i Kraków — miasta nowej Europy. Zakończenie
Bibliografia
Summary
Spis rycin

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.