Autor: Veronika Staňková
Publikováno dne: 15. 10. 2019

Setkání „nejen“ Pražské sekce KKR

Dne 7. října se nám naskytla příležitost stát se hosty na setkání Pražské sekce Komise konzervátorů – restaurátorů pracující pod záštitou Asociace muzeí a galerií ČR. Akce byla zasazena do širšího rámce Evropského dne konzervování a restaurování, který připadá na 13. 10. (European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations;http://www.ecco-eu.org/).

Poster

V přednáškovém sále hlavní budovy hostitelského Muzea hlavního města Prahy zaznělo celkem pět referátů. Společným tématem čtyř z nich bylo shrnutí zkušeností s depozitáři jednotlivých institucí. Měli jsme tak vzácnou možnost „nahlédnout“ do těchto prostor a pracovní rutiny v Muzeu hlavního města Prahy (J. Drozenová), Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze (T. Stern), Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur (J. Kadeřábková) a Národní knihovně České republiky (J. Francl).

Vážíme si ochoty kolegů podělit se o praktické poznatky, které nám snad pomohou, v době kdy usilujeme o získání vlastního depozitáře pro dočasné uložení archeologických nálezů z naší výzkumné činnosti, nastavit si co nejlepší požadavky a vyvarovat se aspoň některých chyb, které se jinak mnohdy projeví až po zahájení provozu. Velmi přínosný byl i závěrečný příspěvek o minimálních standardech bezpečnosti a mobility sbírek přednesený D. Jelínkovou z Metodického centra Národní galerie v Praze.

Pro další zájemce upozorňujeme na možnost prostudovat si či stáhnout dokumenty metodik, ale i interaktivní formuláře na webové stránce http://www.mc-galerie.cz/.