Autor:
Publikováno dne: 05. 01. 2011

Staletá Praha 26, 2010/1


Václav Huml † – Jan Jakub Outrata: Historie a gotická podoba kostela sv. Michala na Starém Městě pražském ve 14. století.
Významné architektonické objevy ke gotické podobě jednoho z farních kostelů Starého Města, učiněné téměř před 20 léty, které osud oběma vůdčím autorům – J. Mukovi a V. Humlovi – nedovolil dovést až ke konečné publikaci.

Jaroslav Sojka: Jižní fasáda chrámu sv. Michala na Starém Městě pražském
(příspěvek k poznání pražské parléřovské architektury)
Stylová analýza monumentálního vrcholně středověkého torza, v níž hlavní roli hraje silně poničený fragment malé maskaronové konzoly.

Jan Fridrich † – Ivana Fridrichová-Sýkorová – Jaroslav Tyráček: Mladoacheuléenské osídlení dejvického paleomeandru Vltavy
Informace o nové paleolitické lokalitě, v kontextu její celkové geologické situace.

Robert Gája: Východní empory v Čechách a na Moravě v 13.–15. století
Neznámé či dosud nepojednané příklady vyvýšených prostorů se stavebními znaky, které je dovolují pokládat za místa buď dominantně či příležitostně určená ke zbožné přítomnosti liturgickému dění v kostele popř. soukromé zbožnosti.

Kristýna Kysilková: Příspěvek k vegetabilnímu dekoru pozdní gotiky
První pokus o výčet pozdně gotických vegetabilismů v Praze a jejich spojení se vzdáleným regionem Evropy.

František Kašička – Pavel Zahradník: „Rezidence“ v Královské zahradě Pražského hradu, dílo tří významných architektů – K. I. Dientzenhofera, A. Haffeneckera a P. Janáka
Pozoruhodný památkový objekt, teprve po roce 1989 odtajněný, vyrůstal postupně do dnešní podoby od 18. do 20. století zásluhou nejvýznamnějších architektů své doby.

Bibliografie:

periodikum Zprávy památkové péče
výběr: Pragensia + obecná problematika památkové péče / Autorský rejstřík

Aktuality

Alena Krusová: Obnova památek 2010 – Současná tvorba v historickém prostředí

Kateřina Hubrtová: Nově vyhlášené národní kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2010.

Zdeněk Dragoun: Vzpomínka na PhDr. Václava Humla