Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 19. 03. 2021

Staroměstské náměstí v Praze - sondáž před čp. 605

Po necelých 46 letech měli minulý rok v létě pracovníci NPÚ ÚOP Praha možnost vrátit se na místo jednoho z prvních archeologických výzkumů po 2. sv. válce na ploše Staroměstského náměstí. Vzpomínaný výzkum vedl L. Hrdlička v roce 1975 v místě před domem U kamenného zvonu. Nynější záchranný archeologický výzkum na východní části plochy Staroměstského náměstí v Praze měl jako svůj hlavní cíl zdokumentovat odkryté souvrství, objekty a konstrukce během hloubení šachty pro opravu hlavní kanalizační přípojky domu U Kamenného zvonu čp. 605.

Odkryté stratigrafie byly zkoumány v jedné sondě – S01, kdy jedna třetina jejího půdorysu již byla prozkoumána L. Hrdličkou v roce 1975. Povrch pozdně středověkých terénů byl dokumentován ihned pod betonovým základem dnešního dláždění náměstí ve formě jednotlivých vrstev navážkovitého/odpadního charakteru.
Změnu zvrstvení jsme zaznamenali na úrovni maltovitého pochozího povrchu rynku  (tvořených několika dílčími maltovými vysprávkami/vrstvami), kterého datujeme do průběhu 14. století.
Pod uvedeným se již nacházelo starší sídelní souvrství - mocná hlinitá vrstva ze 13. století, která jako pochozí úroveň rynku (bez dláždění či štětu) uzavírala nejstarší sídelní stratigrafii Staroměstského náměstí ze 12. století. Tyto uloženiny byly tvořeny střídajícími se vrstvami dlažeb (z valounů) a jejich vysprávek (písčitý zásyp), kde na nejnižší úrovni byl zjištěn pyrotechnologický objekt. V těchto stratigrafiích byl získán bohatý nálezový fond (keramické nádoby, organické materiály, aj...), který slibuje po zpracování další nové objevy do budoucna.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.