Autor:
Publikováno dne: 16. 02. 2007

Trocha umění

Sen o výzkumu na Staroměstském náměstí. Vladimír Žák a Boleslav Neuberg, 1980 - 1985
Popis viz text

 1. Ladislav Hrdlička, guru pražské podhradní archeologie
 2. Pan Křížek, člen průzkumové čety Pražského stavebního podniku (dále PSP), dnes +
 3. Jiří Kaše, pracovník dokumentace Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody (dále PSSPPOP), dnes vedoucí katedry humanitních věd a proděkan pro studijní záležitosti, vědu a umělecké programy fakulty restaurování Univerzity Pardubice
 4. Boleslav Neuberg, kreslič, dnes akademický malíř.
 5. Karel Kühnl, kopáč, dnes velvyslanec v Chorvatsku
 6. Radim Langer, brigádník, dnes právník lékařské posudkové služby Ministerstva práce a sociálních věcí
 7. Dana Bratršovská, odborná pracovnice archeologického oddělení PSSPPOP, dnes Dana Průchová, vedoucí oddělení správy movitého kulturního majetku Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem
 8. Zdeněk Dragoun, archeolog, dnes archeolog
 9. Michal Tryml, archeolog, dnes archeolog
 10. Snové archeologické najády
 11. Vladimír Žák, kreslič, dnes akademický malíř a restaurátor
 12. Jiří Varhaník, brigádník, dnes ředitel Památkové inspekce MK ČR
 13. Josef Havel, archeolog, dnes výkonný ředitel správního úseku Českého rozhlasu
 14. Jiří Vachuda, dokumentátor, dnes dokumentátor
 15. Jiří Straka, brigádník, dnes ?
 16. Hubert Ječný, vedoucí oddělení archeologického výzkumu PSSPPOP, dnes důchodce
 17. Burejda
 18. Radek Kosina, brigádník, dnes +
 19. Marie Šírová, archeolog, dnes ředitelka knihovny Národního muzea
 20. Jaroslav Junek, člen průzkumové čety PSP, dnes důchodce
 21. Petr Hanuš, brigádník, dnes lékař
 22. Jan Bareš, člen průzkumové čety PSP, dnes +
 23. Zdeněk Helfert, fotograf PSSPPOP, dnes fotograf
 24. Bohuslava Kunftová, geodet PSSPPOP, dnes geodet
 25. Jaroslav Mourek, geodet PSSPPOP, dnes geodet
 26. Bohuslava Kunftová
 27. Vladimír Píša, vedoucí archeologického oddělení PSSPPOP, dnes +
 28. Dva anonymní příslušníci VB, vždy bdělí a vždy přítomní
 29. Dům U zvonu v devatenáctém roce své rekonstrukce, dnes Galerie hlavního města Prahy
 30. Chrám Panny Marie před Týnem, stále