Autor: Andrea Holasová
Publikováno dne: 04. 10. 2018

Valentinská brána a staroměstská hradba je objevem roku 2017

Praha počtvrté během pěti ročníků soutěže o Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro získává ocenění v jedné z hlavních kategorií. Tentokrát díky výjimečnému objevu archeologa Muzea hlavního města Prahy Petra Starce. Tím je brána sv. Valentina a hradba středověkého opevnění Starého Města pražského z poloviny 13. století odkrytá v suterénu nárožního domu, který se nalézá na rohu Křižovnické a Kaprovy ulice.

Cenu v kategorii objev, nález roku (hodnotící významný nález, objev do té doby neznámého objektu či předmětu, archeologický objev, autorské určení díla apod.) obdrželo Muzeum hlavního města Prahy, kolektiv Oddělení archeologických sbírek, zastoupené archeologem Petrem Starcem, za objev Valentinské brány a hradby středověkého opevnění v domě Na Kocandě. V souvislosti s rekonstrukcí domu se podařilo odkrýt pozůstatky brány hradebních zdí z doby okolo roku 1250.  Jedinečný objev přináší nové informace o podobě staroměstského opevnění. Vyzdvihnout je třeba i vynikající dokumentování nálezu, který bude při výjimečných příležitostech prezentován veřejnosti. Poté, co byl ve sklepích domu vymezen očekávaný průběh hradby Starého Města pražského z poloviny 13. století, byla v roce 2016 odkryta linie hradby v celkové délce cca 26,5 m. V roce 2017 byla v severní části sklepení objevena brána. Podařilo se tak lokalizovat průchod hradbou. Brána byla dosud známa jen z písemných pramenů jako brána sv. Valentina. Její podoba a přesné umístění známo nebylo.

Více

https://www.npu.cz/cs/uop-praha/pro-media/39651-praha-zavrsuje-sbirku-cen-npu-valentinska-brana-a-hradba-je-objevem-roku-2017

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.