Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 16. 05. 2017

Výjezdní zasedání archeologů Národního památkového ústavu v Telči

Ve dnech 27.4-28. 4. se konalo 8. výjezdní zasedání archeologů Národního památkového ústavu. Proběhlo na půdě NPÚ ú. o. p. v Telči, konkrétně v prostorách bývalém dispenzáři jezuitské koleje -  Lannerova domu, který je příkladem zdařilé rekonstrukce cenné památky. Dnes zde sídlí územní odborné pracoviště NPÚ pro kraj Vysočina. Spolu s kolegy z GŘ byl hostitelem zdejší archeolog Pavel Macků.

Výjezdní zasedání bylo věnováno kritické analýze témat a problémů, které jsou společné a zásadní pro odbory, oddělení  a referáty archeologie jednotlivých územních pracovišť NPÚ. Témata byly rozprostřeny  do následujících tematických bloků, kdy v nich zazněly příspěvky osvětlující archeologii v kraji Vysočina, vytyčené koncepční priority oboru archeologie a postup jejich naplňování a jako poslední - archeologické lokality v krajině. K poslednímu tématu proběhla konstruktivní diskuze nad AMČR, kdy tento informační systém, který se zavádí k použití v archeologii, byl již diskutován na půdě našeho pracoviště formou kolokvia. Mimo jiné bylo zdůrazněno, že prostředky na záchranné archeologické výzkumy v rozpočtu NPÚ budou čerpány na akce realizované hlavně na památkových objektech NPÚ, popřípadě na další činnost NPÚ v oblasti prevence a záchrany archeologického dědictví.

 

Výběr z přednesených příspěvků

Archeologie kraje Vysočina (P. Macků)

Program vědy a výzkumu, informace o vývoji v roce 2016; Koncepce v+v NPÚ a nový způsob hodnocení (J. Podliska)

Stav projednávání legislativy v oblasti archeologie a Koncepce NPÚ 2017 – 2021; priority a postup(M. Tomášek)

Prostředky na záchranné archeologické výzkumy v rozpočtu NPÚ; Vyhodnocení jejich využití v roce 2016 (J. Pařez)

Stav on-line aplikace SAS ČR v kontextu integrace v ISPP a AM ČR(J. Ambrožová, Z. Petříková, J. Pařez, L. Militká, J. Čáni)

 Integrace archeologických výsledků V a V "Archeologický atlas památkových území a objektů ČR" do systémů IISPP - podnět na diskusi (J. Čáni)

Prezentace oboru archeologie v NPÚ navenek - MDA (J. Pařez – J. Čáni)

Archeologická mapa ČR(M. Tomášek)

Institut krajinné památkové zóny(M. Tomášek)

Záměr publikace věnované oboru archeologie v NPÚ (J. Podliska)

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.