Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 06. 02. 2018

Vyšel Průvodce pražskou archeologií

Kolektiv odborníků, kteří se dlouhodobě zabývají archeologickým výzkumem Prahy, připravil pro všechny zájemce netradičního knižního průvodce zaměřeného především na její historii ukrytou pod současným povrchem. Kniha čtenáře provede po nejvýznamnějších pravěkých, středověkých i některých novověkých památkách, nálezech a archeologických nalezištích na území hlavního města. Zaměřena je zejména na oblast historického centra, dnešní Pražskou památkovou rezervaci, která je na archeologické doklady naší minulosti nejbohatší.

Prostřednictvím krátkých kapitol se čtenář seznámí s historií a současností moderního archeologického bádání v Praze, popsány jsou také metody archeologické práce v terénu i mimo něj. Vedle popisu více jak sedmi desítek archeologických památek různého charakteru, který doplňuje bohatá obrazová příloha, jsou zde uveřejněny zcela nové informace o proměnách Prahy v minulosti. Formou krátkých medailonků je předložen aktuální souhrn vědomostí k obecnějším archeologickým tématům, jakými jsou např. vybrané otázky středověkého stavitelství, historického pohřbívání, řemesel či každodenního života jejich obyvatel v minulosti. Kniha je jedním z výstupů grantového projektu „Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy“ financovaného z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury České republiky.

TISKOVÁ ZPRÁVA K VYDÁNÍ NOVÉ PUBLIKACE

Odkazy na články na stránkách NPŮ a Archeologického ústavu:


VYDAVATELSKÉ ÚDAJE O KNIZE

PRŮVODCE PRAŽSKOU ARCHEOLOGIÍ.

PAMÁTKY ZNÁMÉ, NEZNÁMÉ I SKRYTÉ

Editoři:
Ivana Boháčová - Jaroslav Podliska

Autorský kolektiv:
Ivana Boháčová, Tomasz Cymbalak, Jarmila Čiháková, Zdeněk Dragoun, Jan Hasil, Jan Havrda, Petr Juřina, Vojtěch Kašpar, Filip Laval, Katarina Mašterová, Jaroslav Podliska, Veronika Staňková, Petr Starec, Miroslava Šmolíková, Michal Tryml, Martin Vyšohlíd, Anna Ždárská

Vydal:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, zastoupený územním odborným pracovištěm v Praze, Praha 2017. ISBN: 978-80-87365-97-7 (ARÚ Praha), ISBN: 978-80-7480-091-7 (NPÚ)

K zakoupení:

  • Knihkupectví a informační centrum Národního památkového ústavu, Na Perštýně 12, Praha 1 – Staré Město, www.npu.cz/knihkupectvi,
  • Knihovna Archeologického ústavu AV ČR, Praha, Letenská 4, Praha 1 - Malá Strana; více informací viz knihovna na www.arup.cas.cz

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.