Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 07. 01. 2008

Vyšel sborník odborných příspěvků Výroční zpráva 2006 NPÚ v Praze

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. m. Praze vydal již jako každý rok, tentokrát v celobarevném provedení Výroční zprávu, která obsahuje odborná sdělení a drobné články, které se týkají kromě památkářské problematiky i témat archeologických. T. Cymbalak a M. Tryml publikují nové poznatky o raně středověkém pohřebišti ve Sněmovní ulici na Malé Straně v domě čp. 171. J. Podliska informuje o zajímavých výsledcích archeologického výzkumu plochy dvora domu čp. 1064 v Týnské uličce na Starém Městě. Příspěvek J. Havrdy se týká výsledků první etapy archeologického výzkumu vyvolaného rekonstrukcí morového sloupu Nejsvětější Trojice na horním Malostranském náměstí. J. Čiháková a M. Müller zveřejnili výsledky svého výzkumu v budově grotty Valdštejnské zahrady. Jako poslední příspěvek byla do Výroční zprávy zařazena vzpomínka na naší kolegyni PhDr. Helenu Olmerovou, která patřila k první generaci archeologů pražského památkového ústavu a podílela se na velkých výzkumech hlavně v 70tých letech minulého století.
Výroční zpráva 2006
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze
Ed.: Zdeněk DRAGOUN, Patr VAŇOUS
Vyd.: Zdeněk Cibulka, Praha 2007
64 stran, formát A5, barevné il.
ISBN 978-80-903065-7-8

Obsah:
Jana RŮŽIČKOVÁ: Zpráva o založení veřejnosti přístupné sbírky historických stavebních cihlářských prvků na NPÚ HMP, s. 7

Eliška KOKINOVÁ, Miroslav KOVÁŘ: Drobné poznatky ze stavebních úprav kláštera sv. Jakuba v Praze na Starém Městě, s. 12

Petra CIBULOVÁ, Martina BÁRTOVÁ: Restaurátorská obnova fasády a uměleckořemeslné výzdoby hotelu Imperial, s. 16

Michael ZACHAŘ: Restaurování kaple bývalého vojenského hřbitova v Karlíně, s. 24

Lubomír SOCHOR: Rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně, s. 27

Martina BÁRTOVÁ: Obnova fasády Dolní Landhausky, s. 34

Renata ZEMANOVÁ: Zpráva k Dolní Landhausce v Havlíčkových sadech čp. 60 na Vinohradech, s. 37

Tomasz CYMBALAK, Michal TRYML: Pohřebiště pod Pražským hradem, s. 41

Jaroslav PODLISKA: Archeologický výzkum plochy dvora domu čp. 1064/I v Týnské uličce na Starém Městě v Praze 1, s. 44

Jan HAVRDA: Archeologický výzkum při rekonstrukci morového sloupu Nejsvětější Trojice na horním Malostranském náměstí, s. 50

J. ČIHÁKOVÁ A M. MÜLLER: Archeologický výzkum v budově grotty Valdštejnské zahrady. , s. 53

Michal TRYML, Zdeněk DRAGOUN: Zemřela Helena Olmerová, s. 59

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.