Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 07. 12. 2007

Vyšel sborník Studies in Post-Medieval Archaeology 2

Po dlouhém očekávání vyšel sborník Studies in Post-Medieval Archaeology 2, který se svým názvem hlásí k publikaci, která vyšla v roce 1990 (Studies in Post-Medieval Archaeology 1). Celkem 17 let tedy trvala přestávka mezi vydáním prvního a druhého svazku sborníku/řady Studies in Post-Medieval Archaeology. Sborník s číslicí 2 v nadpisu je doplněn podtitulem „hmotná kultura od konce 15. století a její odraz v archeologických, písemných a ikonografických pramenech“, který výstižně vyjadřuje jeho tematický záběr.
Svazek vydala společnost ARCHAIA PRAHA o.p.s. v roce 2007. Publikované příspěvky byly předneseny na konferenci Forum Archeologie Post-Mediaevalis, kterou zorganizoval vydavatel sborníku ve spolupráci s Národním technickým muzeem a konala se 21. -22. března 2006 v Praze. Hlavním organizátorem a editorem byl Jaromír Žegklitz. Sborník v pěkné moderní grafické úpravě s barevnými obrázky v textu obsahuje na 410 stranách 19 příspěvků celkem od 28 autorů. Všechny články jsou napsány v anglickém jazyce, s německým abstraktem a delším českým resumé. Je nutno zdůraznit, že vydání se zhostila archeologická organizace se statutem obecně prospěšné společnosti.

Obsah sborníku Studies in Post-Medieval Archaeology 2:

Gabriela Blažková-Dubská: Dům zbrojního písaře na Pražském hradě, (str. 9-42)

Jan Frolík: Jezuitská kolej v Kutné Hoře: nádvoří a jejich vybavení v 17.-19. století. Archeologický výzkum v letech 1998-2005, (str. 43-56)

Rudolf Krajíc: Archeologie postmedieválního období. Současný stav a perspektivy výzkumu v jižních Čechách, (str. 57-96)

Kateřina Samojská: Meze a možnosti místopisného studia a jeho využití v archeologii a stavební historii.
(Zkušenosti ze studia knih novoměstské kanceláře pro období 15.-17.století), (str. 97-116)

Petr Juřina – Karel Kašák – Kateřina Samojská: Objev novověké zvonařské dílny v Jungmannově ulici v Praze na Novém Městě, (str. 117-136)

Radek Bláha – Jiří Sigl: Archeologický výzkum novověké cihelny v areálu Kimberly-Clark v Jaroměři, (str. 137-144)

Jaromír Žegklitz: Renesanční sklářská huť v Broumech, (str. 145-180)

Hedvika Sedláčková. Od gotiky k renesanci. Sklo na Moravě 1450 – ca 1560, (str. 181-226)

Jiří Pajer: Archeologické výzkumy novokřtěnecké keramiky na Moravě, (str. 227-250)

Hana Jordánková – Irena Loskotová: Jeden typ kachlových kamen v různém sociálním prostředí konce 15. století, (str. 251-260)

Zdeňka Měchurová: Kamnářská (?) plastika z Velkých Němčic (okr. Břeclav), (str. 261-274)

Martin Vyšohlíd: Nálezy keramických dýmek z náměstí Republiky na Novém Městě v Praze, (str. 275-304)

Tomáš Durdík: Prvá linie opevnění hradu Andělská Hora, (str. 305-316)

Radek Bláha: Pozdně středověké opevnění města Hradce Králové, (str. 317-334)

Peter Kováčik: Barokní měšťanský dům ve Frývaldově, (str. 335-342)

Václav Matoušek – Petr Holý: Horní Víska, okr. Tachov. Archeologický a geobotanický výzkum zaniklé vsi, (str. 343-360)

Štěpán Rückl – Jan Havrda – Michal Tryml: Renesanční jímka z pražské Malé Strany, (str. 361-382)

Petr Kočár – Zdeňka Sůvová – Romana Kočárová – Tomáš Kyncl: Environmentální analýzy obsahu renesanční jímky z Malé Strany, (str. 383-400)

Kateřina Blažková – Jana Lomecká: Nálezy z pozdně středověké studny v Rakovníku, (str. 401-410)

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.