Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 04. 10. 2012

Výsledky výzkumu v kapli sv. Michala v klášteře františkánů u Panny Marie Sněžné v Praze

V rámci stavebních úprav kaple sv. Michala v klášteře františkánů na Novém Městě pražském proběhl na přelomu července a srpna 2012 v místě oltáře sv. Petra z Alkantary a v jeho bezprostředním okolí, rozsahem nevelký archeologický výzkum. Jeho cílem byla dokumentace pohřební zděné niky z roku 1677, ve které byly v dřevěné schránce uloženy ostatky čtrnácti františkánských mnichů zabitých za vpádu pasovských vojsk v roce 1611.

Dále proběhlo zjištění terénních a statických poměrů téhož místa, kde se od roku 1615 nacházela starší hrobová jáma s jejich ostatky.  Bezprostředně pod stávajícím dnem niky byly zastiženy výhradně sypké stavební navážky, jejichž mocnost zde přesahovala více jak 2 m (ve spodní úrovni ověřováno geologickou sondou). Jejich vznik lze spojit s rozsáhlou přestavbou chrámu v průběhu 17. století, kdy došlo ke zvýšení zdejšího povrchu. Nestabilita odhaleného terénu a časový rámec celé akce, který nebylo možné překročit, vedl k předčasnému ukončení průzkumných prací, bez možnosti ověření podoby staršího hrobového místa. Součástí výzkumu se stala též dokumentace několika dosud neznámých renesančních náhrobků, odhalených v souvislosti s úpravou prostoru v západní části kaple. Hrobky z 1. poloviny 17. století příslušely pražským měšťanům a šlechtickým rodům. Zmínit lze známou postavu jednoho z velitelů obrany Prahy před Švédy na konci třicetileté války a staroměstského primátora Mikuláše Františka Turka z Rozenthalu, který si zde v průběhu 30. let 17. století nechal zřídit hrob, avšak později byl pohřben ve staroměstském chrámu Panny Marie před Týnem.

Výzkum provedli pracovníci odboru archeologie Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze.

Celá akce se odehrála v souvislosti s připravovanými aktem blahoslavení čtrnácti františkánů, ke kterému dojde 13. 10. 2012 v Praze (http://pms.ofm.cz/14.html). Součástí příprav se stal též antropologický výzkum jejich ostatků, který provedli specialisté z Národního muzea v Praze (http://www.nm.cz/Prirodovedecke-muzeum/Novinky-PM/Vedci-Narodniho-muzea-potvrdili-ostatky-patri-umucenym-frantiskanum.html)

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.